Davista Power BI connector voor Twinfield omzetten naar Invantive Cloud

De Davista Power BI connector is een van de connectoren in de markt waarmee u eenvoudig gegevens uit Twinfield kunt inlezen als Power BI dataset. Na het importeren kunt u hiermee in een Power BI dashboard alle aanwezige data visualiseren.

In dit artikel leest u hoe u na configuratie van de Twinfield connector op Invantive Cloud een bestaand Power BI dashboard kunt omzetten van de Davista Power BI connector voor Twinfield naar Invantive Cloud.

Twinfield documentatie

Voor toelichting op de Twinfield tabellen en velden gebruikt u de doorzoekbare veldenlijst:

Op Verbind Power BI met Twinfield vindt u video’s en een stappenplan voor het registreren van uw Twinfield database.

Werking Davista Power BI Connector

De connector van Davista vereist installatie van een lokale custom connector voor Power BI, samen met certificaten om foutmeldingen in Power BI te voorkomen.

De Davista connector voor Twinfield is beschikbaar in een versie met Nederlandse tabel- en veldnamen, en een versie met Engelse tabel- en veldnamen. Als een dashboard gebouwd wordt met een bepaalde taal, dan vereist het gebruik van de andere connectortaal het omzetten van het dashboard.

De Power BI add-in bevat een stukje code in de taal M. Deze add-in wordt geïnstalleerd in de map Power BI Desktop\Custom Connectors onder de Documenten. Dit is vergelijkbaar met de oude Invantive Bridge Connectors for Power BI. Voor Invantive Cloud zijn geen custom connectors nodig; de standaard door Microsoft meegeleverde OData4 feed voldoet. Deze OData4-connector ondersteunt ook query folding, waardoor filters over de hele keten doorgegeven kunnen worden, vergelijkbaar met voordelen van “Direct Query”.

Omzetten Davista naar Invantive Cloud

Invantive Cloud ondersteunt alle API’s van Twinfield standaard en daardoor is het omzetten erg eenvoudig.

De administraties kunnen in Power BI Desktop geconfigureerd worden door een filter in te stellen op een van de administratievelden zoals COMPANY_CODE of COMPANY_NAME (SQL-stuurprogramma voor Twinfield API - Twinfield API Data Model), of door de lijst van administraties in te stellen op de Invantive Cloud database.

Met de onderstaande tabel kunt u de standaard Davista Power BI connector voor Exact tabellen koppelen aan de door Invantive gebruikte namen in Invantive Cloud:

Davista (Nederlands) Invantive Cloud
Administraties Offices
Btw VATCodes
BudgetSaldi ProfitAndLossBudgets
Crediteuren Dimensions.Suppliers
CrediteurenLijst Dimensions.Suppliers
CrediteurenOpenstaand SuppliersV2
Dagboeken DaybooksTransactionTypes
Debiteuren Dimensions.Customers
DebiteurenLijst Dimensions.Customers
DebiteurenOpenstaand CustomersV2
Grootboek Samenvoeging van Balancesheets en ProfitAndLoss
GrootboekMutaties GeneralLedgerDetailsV2 (gebaseerd op TransactionSummary)
GrootboekMapping GeneralLedgerAccountMappings, Hierarchies en GeneralLedgerAccountMappingAccounts
GrootboekRubrieken Hierarchies
GrootboekSaldi AnnualReportTotals
Kalender Calendar@DataDictionary
Kostenplaatsen Dimensions.CostCenters
Perioden Periods
Projecten Dimensions.Projects
OpeningsBalans GeneralLedgerDetailsV2 voor periode 0
ValutaCodes Currencies

De Invantive Cloud tabellen bevatten standaard meer velden, maar de veldnamen zijn vergelijkbaar in het Engels.

In tegenstelling tot de Davista Power BI connector voor Twinfield ondersteunt de Invantive Cloud BI connector voor Twinfield via de standaard OData4 connector op alle velden filters. Het opgeven van het aantal jaren historie kun dus bijvoorbeeld per dataset individueel ingesteld worden, maar er kan ook eenvoudig en snel gefilterd worden op de naam van de administratie in de Power BI dashboards. Ook kunt u meerdere filters in combinatie gebruiken; de snelheid van het inlezen uit Twinfield stijgt hierdoor verder.

Bij het verversen van het Power BI Dashboard werkt Invantive Cloud met de credentials van Power BI in plaats van een instelling in de custom connector voor authenticatie. Ook het gebruik van gateway op de PC waar Power BI Desktop op staat is niet nodig.

Notitie 1. Standaard worden alle administraties in Twinfield waar de app rechten op heeft gekregen verwerkt met de Twinfield Power BI connector van Invantive. Dit kan ingesteld worden via een specifieke lijst met meerdere Twinfield administraties of via Power BI Desktop zoals beschreven in Administratie(s) selecteren voor een Invantive Cloud database. Voor eenvoudige consolidatie van en benchmarks over administraties heen worden de gegevens ingelezen uit Twinfield administraties onder elkaar gezet, zodat het optellen voor consolidatie geen verdere kennis vereist.