Twinfield registratie via OAuth voor Invantive Cloud en Power BI

De Twinfield software verzorgt voor duizenden accountants en ondernemers de boekhouding. Voor financiële overzicht, consolidatie en rapportage worden de financiële cijfers uit Twinfield geïmporteerd in Power BI en Power Query om ze te verwerken tot dashboards, lijsten en KPI’s.

De Twinfield API servers stellen de identiteit vast van de gebruiker om zo de juiste gegevens veilig aan te bieden. Ook de Invantive Twinfield koppeling geeft de identiteit als “credentials” door aan Twinfield.

Twinfield biedt drie mogelijkheden om te authenticeren:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord: voor applicaties met eenvoudig aanmeldscherm.
  • OAuth code grant flow: voor applicaties die draaien op gecontroleerde serveromgevingen.
  • OAuth implicit grant flow: voor applicaties in browsers die draaien buiten controle van de applicatie-ontwikkelaar.

Voor een betere herleidbaarheid en beveiliging gebruikt Twinfield OAuth. De Invantive producten, inclusief de Power BI connector voor Twinfield, gebruikten op Twinfield alleen gebruikersnaam en wachtwoord. De nieuwe release van Invantive Cloud wisselt naar het gebruik van OAuth. Binnen OAuth wordt de zogenaamde “code grant flow” gebruikt. De on-premise producten ondersteunen op dit moment nog steeds alleen identificatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord.

Registratie Twinfield via OAuth

Doorloop de volgende stappen om over te stappen van gebruikersnaam/wachtwoord naar OAuth:

Verschillen Twinfield OAuth en Gebruikersnaam/wachtwoord

Qua beschikbare Twinfield tabellen met data voor gebruik met Invantive Cloud of Invantive Bridge Online met Power BI is er geen verschil tussen OAuth en het gebruik van gebruikersnaam enwachtwoord.

Er zijn wel technische verbeteringen: alle Invantive producten die Twinfield met OAuth gebruiken kunnen voortaan parallel gegevens opvragen uit meerdere administraties tegelijk. Dit kan een versnelling betekenen tot een factor acht.

Overige Invantive producten

In de toekomst zullen ook de on-premise producten geschikt gemaakt worden voor gebruik met Twinfield en OAuth. Dit is na de zomer te verwachten. Gebruik de Invantive Bridge Online driver als u nu al gegevens wilt verwerken in on-premise producten.