Wat is de levensduur van een OAuth access token op Twinfield?

De levensduur van een access token op Twinfield is 60 minuten bij gebruik van de Code Grant Flow.

Twinfield gebruikt OAuth voor de authenticatie van gebruikers. Zowel de Code Grant Flow met een refresh token als de Implicit Grant Flow worden ondersteund. Beiden leveren een access token. Een access token heeft een relatief korte levensduur en is op Twinfield 60 minuten bij de Code Grant Flow. De levensduur van het refresh token is op Twinfield meestal erg lang tot 25 jaar aan toe.

Op Invantive Cloud kunnen refresh tokens gegenereerd worden via het scherm “Pre-authenticatie” voor een eigen client ID en voor Invantive producten. Lees hiervoor Pre-authenticatie generatie Twinfield OAuth refresh tokens.

Bij het registreren van een Twinfield database voor Power BI wordt ook automatisch een refresh token gemaakt zoals beschreven op Twinfield registratie via OAuth voor Invantive Cloud en Power BI.

Indien een access token op Twinfield gebruikt wordt na de vervalmoment, dan treedt een foutmelding op:

Access denied. Token invalid (code 354).

Ook kan een code 103 optreden. Meer informatie is te vinden op Error itgensop048 - DDC4AB op Invantive Cloud connectie Twinfield GeneralLedgerDetailsV3.