Wat is de levensduur van een OAuth access token op Facebook?

De levensduur van een access token op Facebook is 60 dagen, zoals zichtbaar bij een datacontainer:

Levensduur Facebook Access Token

Facebook gebruikt OAuth voor de authenticatie van gebruikers. Facebook gebruikt geen refresh tokens, maar alleen access tokens. De Facebook access tokens zijn wel aanmerkelijk langer geldig dan access tokens op andere platformen zoals Twinfield of Teamleader.

Op Invantive Cloud kunnen access tokens gegenereerd worden via het scherm “Pre-authenticatie” voor een eigen Facebook app (client ID) en voor de Invantive producten. Instructies hiervoor staan in Pre-authenticatie voor Facebook driver op Invantive Cloud met SQL, on-premises of Power BI.

Een Facebook applicatie kan zogenaamde “scopes” definiëren. Afhankelijk van de scopes zijn Facebook tabellen toegankelijk en/of bevatten gegevens: