Administratie(s) selecteren voor een Invantive Cloud database

Met Invantive Cloud kunt u in 1x de gegevens van alle administraties in bijvoorbeeld een Exact Online of Twinfield abonnement downloaden in Power BI. De data van alle administraties komt in Power BI onder elkaar te staan en de administratie van herkomst blijkt uit de waarde van een veld zoals “Division” (Exact Online) of bijvoorbeeld “COMPANY_CODE” (Twinfield).

De selectie van de administraties gebeurt momenteel via een instelling op een Invantive Cloud SQL-database; het veld “Startup SQL” legt de geselecteerde administraties vast. De initiële instelling is om alle administraties te selecteren:

image

Achter het woord use staat de selectie.

Het gebruik van all betekent dat alle beschikbare administraties worden geselecteerd.

De selectie na use is meestal een komma-gescheiden lijst van Exact Online divisiecodes of Twinfield bedrijven. De gekozen administraties worden gecombineerd met de rechten die verleend zijn vanuit het cloudadministratiepakket (het instellen hiervan wordt geïllustreerd verder in de tekst).

Een voorbeeld van een komma-gescheiden lijst van administraties is:

use 123456@eol, 234567@eol, 43545@eol

Er kunnen ook meer complexe selecties gemaakt worden, zoals “alle niet-gearchiveerde administraties” of “alle administraties van de vestiging in Haarlem”. De syntax hiervoor wordt verder uitgelegd in Partities/administraties selecteren via het use SQL-statement.

Opzoeken beschikbare administraties

De beschikbare administraties kunnen het eenvoudigst opgevraagd worden door in het database-scherm te kiezen voor de knop “SQL Editor”:

Rechtsboven verschijnt in de SQL Editor de lijst van administraties. De waarde tussen de ronde haken (in rood weergegeven) is de code die gebruikt moet worden in het use-statement, zoals 102673 in dit voorbeeld:

Grafische selectie

Helaas is er op de database nog geen grafische tool zoals de partitiekeuze in Invantive Control for Excel of Invantive Query Tool; we streven er wel naar om dit op vergelijkbare wijze mogelijk te maken:

Een idee is hiervoor geregistreerd.

Rechten Cloudadministratiepakket

Het juist instellen van rechten op administraties in de boekhoudingssoftware kent vele nuances en is afhankelijk van het gekozen pakket. Neem in geval van problemen in eerste instantie contact op met uw applicatiebeheerder. Startpunt voor meer informatie hierover zijn: