Partities/administraties selecteren via het use SQL-statement

Go to English version

Een datacontainer kan meerdere partities bevatten. Op Exact Online, Yuki, Twinfield en dergelijke is er een partitie per administratie. Op andere platformen kunnen partities anders gedefinieerd zijn zoals een database op een SQL Server of PostgreSQL instance, of een verloond bedrijf op NMBRS of Loket.

SQL-statements worden uitgevoerd op alle geselecteerde partities. De uitvoering gaat meestal parallel met een instelbare mate van parallellisme.

In de meeste Invantive producten kunnen de partities via een user interface geselecteerd worden, bijvoorbeeld via een keuzemenu in het lint.

Het is ook mogelijk om met een SQL-statement de partities te selecteren waar de toekomstige opvragingen en bewerkingen op moeten gebeuren. Met het use statement kun je de partities/administraties selecteren waar alle volgende SQL-statements op zullen werken.

De meestgebruikte varianten van het use-statement zijn:

  • use all: selecteer alle partities/administraties,
  • use default: selecteer de partities/administratie die het laatst gebruikt is in het pakket zelf (indien gedefinieerd),
  • use 23423,345345: select op code een aantal partities/administraties (bijvoorbeeld divisiecode op Exact Online),
  • use select code, 'eol' from systemdivisions@eol where name like '%Drenthe%': selecteer alle partities/administraties met een query, in dit geval op de Exact Online datacontainer eol alle administraties met “Drenthe” in de naam.

Uitsluiten

Het uitsluiten van enkele administraties is ook mogelijk, bijvoorbeeld als:

use
select code
,      'eol'
from   SystemDivisions@eol
where  code not in (DIVISIECODE1, DIVISIECODE2, DIVISIECODE3, ...)

Meer informatie

Voor meer informatie: Invantive SQL Grammar v22.0