Startup SQL instelbaar voor alle Invantive Cloud-gebruikers

Go to English version

Elke database heeft een eigenschap “Startup SQL”. Hierin staan de SQL-statements die uitgevoerd moeten worden als de database geopend wordt. De Startup SQL wordt gebruikt om bijvoorbeeld partities te kiezen, instellingen te wijzigen of views te definiëren:

Startup SQL

De Startup SQL is altijd alleen-lezen geweest voor gebruikers. Het wijzigen was alleen mogelijk voor Invantive-medewerkers. De achterliggende motivatie waren zorgen over de druk op Invantive Support indien veel gebruikers directe toegang kregen tot SQL die de werking van hun database kon beïnvloeden.

De overgang naar deze forums heeft geleerd dat de druk op Invantive Support zelfs met groeiende gebruikersaantallen beheersbaar is.

Het bewerken van Startup SQL is daarom nu ook beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers.

Uitleg over het selecteren van partities is te vinden bij Partities/administraties selecteren via het use SQL-statement.

Uitleg over het definiëren van eigen views is te vinden bij Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools.

Bij het invoeren van de in te laden divisies in de cloudomgeving wordt het tekstveld achter ‘Startup SQL’ telkens weer overschreven en teruggezet naar ‘use all’.

Kan het zijn dat mijn account nog op Alleen-lezen staat?

Er zit inderdaad nog een fout voor een deel van de gebruikers in het wijzigen van de Startup SQL.

Die zal met de volgende release van Invantive Cloud opgelost zijn. Dat kan enkele dagen duren.