Aanpassen startup SQL Bridge Online voor beperken tot 1 Yuki domein

Voor een Yuki database in Bridge Online, wil ik graag een startup SQL toevoegen omdat er maar een domein vanuit Yuki uitgelezen hoeft te worden.

Hoe kan ik dit aanpassen/toevoegen binnen Invantive Cloud?

De startup SQL kan alleen door Invantive support aangepast worden. Gelieve daarom via een mail aan support@invantive.com het exacte gewenste SQL statement(s) door te geven dat bij het openen van de Cloud database afgevuurd dient te worden. Dat ziet er eigenlijk altijd zo uit:

use PARTITIE@ALIAS

Voor platformen zoals Exact Online is het ook mogelijk om de beschikbare partities te sturen via de gebruikersrechten en applicatierechten. Merk op dat startup SQL op zichzelf niet een betrouwbare wijze is om data te beveiligen. Hiervoor dient gewerkt te worden met rechtenbeperkingen op bijvoorbeeld gebruiker of een security design.