Itgenyki011 De database 'Invantive Cloud - Test Yuki' kon niet worden geopend

Bij het aanmaken van een nieuwe database krijg ik de volgende melding.

itgenyki011
De database ‘Invantive Cloud - Test Yuki’ kon niet worden geopend.
Missing Yuki domain.

Bij het verwerken van de domeinen wordt een domein zonder ID teruggegeven. Via een ander kanaal zal u benaderd worden om dit probleem te kunnen analyseren.

Een aantal verbeteringen zijn in productie genomen voor Yuki waardoor uw Yuki-abonnement als het goed is wel gekoppeld kan worden. Wilt u nogmaals proberen?

Mocht u alsnog een probleem ervaren, gelieve dan via het genoemde andere kanaal meer informatie te verstrekken.

Het is helaas niet haalbaar gebleken om duidelijkheid te krijgen over de juiste hedendaagse werking van Yuki API. Om die reden zal de Yuki-driver in een andere toestand gebracht worden waarbij hij wel beschikbaar is, maar er geen verbeteringen of bugfixes meer aan plaatsvinden.