The database 'Invantive Bridge Online - User ...: Database ...' could not be opened

Als ik in de Invantive Cloud de database van de klant open in de SQL editor krijg ik de melding zoals in samenvatting.

Bij datareplicatie zie ik het volgende:

Fout itgenemd002: itgenemd002: The database ‘…’ could not be opened. (itgenemd002, …).
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

Waarom kan ik deze Yuki database niet openen?

Is er in Systeemberichten meer informatie te vinden?

There is an error in XML document (1, 407). Unknown node ‘Active’ in XML file on line 1, position 407, context ‘’

Dit is aanvullende info over de foutmelding.

Dank! Yuki blijkt aangepast te zijn qua lijst van velden in het XML-bericht voor het opvragen van administraties.

Voor XML-bronnen geldt dat een toevoeging kan leiden tot de foutmelding itgenemd002 op basis van de architectuur onder Invantive.

De logica is aangepast en de volgende release van Invantive Cloud zal dit probleem oplossen. Normaliter wordt minimaal 1x per 2 weken een nieuwe release geplaatst.