Itgenyki016: Invalid domain ID (62271a50-e9e0-489f-ad6c-2fc5afd17585)

Het verbinden met Yuki lukt, maar specifiek contacts zijn niet op te vragen:

itgenyki016:
Invalid domain ID (62271a50-e9e0-489f-ad6c-2fc5afd17585).

Dit is op te wekken met de volgende query:

select dmn.id, ctt.*
from  domains dmn
join  contactsbydomainid(dmn.id) ctt

Hoe krijg ik toegang tot deze tabel?

Deze tabel bevindt zich op de Yuki API https://api.yukiworks.nl/ws/Contact.asmx via:

<svc:SearchContacts>
 <svc:sessionID>5e9649d5-86e2-4cfc-a182-46547816cab7</svc:sessionID> 
 <svc:domainId>62271a50-e9e0-489f-ad6c-2fc5afd17585</svc:domainId>
</svc:SearchContacts>

Er wordt de volgende foutmelding teruggegeven:

(500) Internal Server Error.

met de volgende fouttekst:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <soap:Fault>
   <faultcode>soap:Client</faultcode>
   <faultstring>Invalid domain ID</faultstring>
   <detail />
  </soap:Fault>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

De opgegeven domein ID is geldig en zichtbaar in de Domains-tabel. Volgens de Yuki-documentatie zou dit moeten werken.

We hebben bij Yuki support een vraag ingediend met kenmerk #115325 wat de oorzaak is. Indien hier binnen 3 weken een inhoudelijke reactie op komt, zal dit topic bijgewerkt worden. Anders zal het topic als onoplosbaar afgesloten worden.

Het is helaas niet haalbaar gebleken om duidelijkheid te krijgen over de juiste hedendaagse werking van Yuki API. Om die reden zal de Yuki-driver in een andere toestand gebracht worden waarbij hij wel beschikbaar is, maar er geen verbeteringen of bugfixes meer aan plaatsvinden.

De nieuwe toestand van de Yuki-connector is inmiddels zichtbaar gemaakt op Our Yuki connector is running out.