Enkele administraties uitsluiten bij inlezen van transacties

Wij maken gebruik van de connector met Exact Online. Het lukt mij niet om de transacties in te lezen. Probeer conform de instructie op het forum de time-out tijd te verhogen.

Is het echter mogelijk om een aantal administraties uit te sluiten bij het inlezen van alle transacties?

De handigste manier is om een aparte gebruiker op Exact Online te hanteren die de mogelijke administraties bevat en deze centraal aan te passen. Voor meer uitleg hierover zie:

Daarnaast is het mogelijk om het use-statement op de database aan te passen. Dat kan zoals beschreven in Partities/administraties selecteren via het use SQL-statement (met de beveiligingsopmerking van Invantive Cloud - Exact Online - Beperken toegang divisies voor gebruikers - #2 door forums).

Het uitsluiten van enkele administraties kan dan bijvoorbeeld als:

use
select code
,      'eol'
from   SystemDivisions@eol
where  code not in (DIVISIECODE1, DIVISIECODE2, DIVISIECODE3, ...)

opgenomen worden in de Startup SQL van de database. De betekenis van de tabel SystemDivisions is te vinden in het Exact Online datamodel:

Verder gebruiken sommige accountants ook SystemDivisionClassifications voor complexe dwarsdoorsnedes:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.