Exact Online foutmelding B8C5DD / BEAB6D

Op bijna alle Exact Online dataloads krijgen we deze melding:

2023-03-04 11:24:47.335 Error itgencun016: Error B8C5DD: Could not determine Data Replicator messages.
v> An internal error occurred of type ‘BEAB6D’.
2023-03-04 11:24:49.339 Error B8C5DD: InvantiveSystemException

bij uitvoering van:

alter persistent cache download feed license contract code 'L99999' token 'secret' datacontainer 'https://start.exactonline.nl/999999'

Hierdoor ronden de dataloads niet goed af.

Hoe kunnen we dit oplossen?

Op dit moment is er een probleem bij het downloaden van webhook events afkomstig uit de Exact Online API’s. Als het goed is, dan worden deze niet of vrijwel niet meer gebruikt.

Indien de overstap naar de incrementele tabellen (sync API’s) al gemaakt is, dan kan het downloaden overgeslagen worden door hem uit te sterren.

Ook kan overwogen worden om een falen van dit SQL-statement niet te laten leiden tot een afgebroken download door:

local on error exit failure

te vervangen door:

local on error continue

rond het betrokken statement.

Een nieuwe release van de betrokken Invantive back-office component is in productie genomen die dit specifieke probleem zou moeten oplossen.

Gelieve nogmaals een dataload uit te voeren.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.