Exporteer Exact Online Stukslijsten naar Excel

Regelmatig komt de vraag voorbij voor een eenvoudige dump van de samengestelde artikelen (2 niveau’s). Met de onderstaande SQL statements kun je de Bill of Materials en de onderdelen daarvan uit Exact Online exporteren naar een tweetal Excel spreadsheets:

select item_code_attr
,   item_description
,   costprice
,   batchquantity
,   assembleatdelivery
from  billofmaterials
order
by   item_code_attr

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\bom.xlsx" format xlsx

select billofmaterialitemdetails_billofmaterial_item_code_attr
,   billofmaterialitemdetails_billofmaterial_item_description
,   billofmaterialitemdetails_billofmaterial_costprice
,   billofmaterialitemdetails_billofmaterial_batchquantity
,   linenumber
,   description
,   item_code_attr
from  exactonlinexml.xml.billofmaterialitemdetails
order
by   billofmaterialitemdetails_billofmaterial_item_code_attr
,   linenumber

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\bomitem.xlsx" format xlsx

Zowel billofmaterials als billofmaterialitemdetails zijn XML API’s die worden uitgelezen via een Invantive SQL query.

Het local export results statement is een Invantive Script statement en zet de uitgelezen stukslijstinformatie om in Excel sheet in de Documentenmap van de huidige gebruiker.

Indien je meerdere Exact administraties in 1x wilt uitlezen, voer dan eerst een use statement uit zoals:

use all