Fiscaal Gemak - formules in Invantive for Control beschikbaar?

Ik wil in mijn Excel gegevens uit Fiscaal Gemak ophalen. Is dit mogelijk en zoja welke formules zijn er beschikbaar? Of is dit mogelijk met de SQL query?

Ik heb een koppeling met Exact Online, maar ik zie nog niet de formules voor Fiscaal Gemak.

Wat ik bijvoorbeeld wil met de formules is het ophalen van:

  • Saldo van ingediende btw aangifte;
  • Saldo van opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting boekjaar x;
  • Saldo van commercieel versus fiscaal waarde per rubriek.

Het opvragen van Fiscaal Gemak in Excel is mogelijk via de SQL-engine van Invantive.

Er is besloten om geen driver te maken voor Fiscaal Gemak omdat de API niet altijd even consistent werkt en dit gebruikers enorm kan verwarren indien niet zorgvuldig begeleid.

Voor zover bekend is het mogelijk om de drie genoemde punten op te halen. Hiervoor zal enige assistentie op basis van een kort consult nodig zijn. De logica kan daarna via uw eigen Excel-formules benaderd worden.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.