Formules in Excel (invantive) werken niet voor nieuwe Exact Online administraties

De formules gebruikt via Invantive Control for Excel werken niet voor nieuwe administraties ondanks dat de appmachtigingen staan op “Alle huidige en toekomstige administraties”.

Is er een specifieke formule te geven?

Hoe wordt die aangeroepen?

Welke uitkomst heeft deze aanroep?

Zijn de nieuwe administraties ook geselecteerd in het “taartpunt”-menu bovenaan in het Invantive Control-ribbon?

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.