Formule invantive to extract information from Exact per "relation"

Via welke formules uit de excel add-on kan ik het bedrag gefactureerd per relatie ophalen? (om zo verkoop-overzichten per maand te maken per klant (relatie))