Fout itgenclr008: ArgumentNullException bij "alter persistent cache refresh"

Crash melding tijdens alter persistent cache refresh op 20.2.54:

INVANTIVE> alter persistent cache refresh
2>
**** Waarschuwing itgendhb173: Context: alter persistent cache refresh
Fout itgenclr008: Meerdere fouten in Invantive Data Hub.

One or more errors occurred.
Value cannot be null.
Parameter name: source.
Vraag itgencun002: Toon details? Vraag? [j/N]
j
System.ArgumentNullException
System.ArgumentNullException
   at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
   at Invantive.Data.Providers.ExactOnline.ExactOnlineXmlProvider.ConstructServiceRequests(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String dataTopic, String requestedTable, XmlObjectDefinition xmlObjectDefinition, QueryObject queryObject, XmlDatabaseColumnDefinitionCollection fields, String urlFilter, ParameterList parameters, ServerSideFilters serverSideFilters)
   at Invantive.Data.XmlProviderFromHttpBase.FetchData(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String topic, String requestedTable, XmlObjectDefinition xmlObjectDefinition, QueryObject queryObject, XmlDatabaseColumnDefinitionC...ampling, Int64& countWithTrickleLoading, Nullable`1& maxIncomingMessageId, Boolean& usedCompleteCopyInsteadOfTrickleLoading)
   at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.RefreshObsoleteTablePartitionsPerPartition(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, String dataContainerId, String dataContainerAlias, String partitionName, ZHW[] obsoleteTablePartitions, Int64 parallelLoopIndex, DcUpdateStrategy forcedUpdateStrategy, ConcurrentBag`1 allExceptions, Int64& countWithDefaultLoading, Int64& countWithSmartSampling, Int64& countWithTrickleLoading, Int64& countUpdatedTablePartitions, Int64& countNoActionTablePartitions, Int64& countFailedTablePartitions, Int64& countWithFallbackToCompleteCopy)
INVANTIVE>

Dit probleem treedt op als de partities niet ingesteld worden. Het gedrag moet hierop verbeterd worden.

Workaround is waarschijnlijk om het volgende statement in het SQL-script op te nemen:

use all@eol

Dit selecteert alle administraties expliciet.

Release 20.2.56 zal geen foutmelding meer geven bij het benaderen van de Exact Online XML API, ook als de administraties niet expliciet ingesteld worden.