Itgenclr000: Externe fout in Invantive Data Hub

Bij het uitvoeren van het SQL-statement op Data Replicator voor Exact Online 22.0.493.3769:

alter persistent cache force refresh;

treedt de volgende foutmelding op:

Error itgencun016: Fout itgenclr000: Externe fout in Invantive Data Hub.
Object reference not set to an instance of an object.
ValidationException
at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.Refresh(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, Boolean includeObsoleteOnly, String dataContainerAlias, Nullable1 parallelRefreshes, DcUpdateStrategy forcedUpdateStrategy, Nullable1 readyVersionMinimumFreshnessAgeMs)
at Invantive.Sql.V1.DdlStatementTree.OnExecute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)
at Invantive.Sql.V1.QueryTree.Execute(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ParameterList parameters, ExpressionParser expressionParser)

Hoe los ik dit op?

De oorzaak van deze foutmelding is onbekend, maar het is normaliter een codeerfout.

Advies is om een upgrade te plaatsen naar de laatste release via https://releasenotes.invantive.com, en daarna nogmaals te proberen.

In de volgende release die uitkomt zal extra registratie plaatsvinden indien deze fout optreedt. Mocht probleem nog optreden na upgrade, dan is advies om over enkele dagen de dan meest recente 22.0 release te installeren en de fout nogmaals op te wekken.

Upgrade naar 22.0.574 uitgevoerd. Lijkt niet te helpen.

Als ik onderstaande statement uitvoer in Invantive Replicator:

select *
from ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol
limit 1000

Dan krijg ik ook geen regels terug maar deze foutmelding:

Geeft dit wellicht een indicatie?

Het gekke is, er draaien nog zo’n 6 a 7 andere bedrijven met precies hetzelfde script en dezelfde Invantive versie, dus een programmeerfout zou dan in de andere gevallen ook tot problemen moeten leiden?

Ik stuur het SQL script, settings file en de meest recente nu direct per mail. Wellicht is daar iets in te vinden.

De afbeelding geeft verder geen hint, maar de extra analytische informatie leidt tot de conclusie dat waarschijnlijk een vrij grote tabel met circa 3 GB aan data bijgewerkt wordt. Hierbij staat het wegschrijven naar disk ook aan, in aanvulling in replicatie naar een SQL Server database.

Advies is om deze optie uit te schakelen in de dataCacheConnectionString via:

beta-store-facts-on-disk=false

Gelieve daarna nogmaals de replicatie te starten.

De foutmelding is enigszins verwarrend doordat het gebruikte Microsoft.net platform een interne foutmelding geeft op een onverwachte plek.

In de settings.xml file heb ik toegevoegd:

beta-store-facts-on-disk=false

Dit lijkt voor alsnog te werken.

1 Like