Foutboodschap - space on disk

We krijgen volgende foutmelding in de bridge monitoring bij het herladen van een Power BI rapport op Teamleader data.
Is dit iets wat jullie kunnen oplossen?

  • There is not enough space on the disk. : ‘d:\cache\bridge-online.cloud\out\4df8e0dd-2de6-459d-9750-dded60a9ec77\CF1C62D640F0F1E8214083B1DF986EFF-7A2CCBF15C65239174409E5737D90D03-gzip, deflate-omit-values=nulls-.0-f8162360-532c-49a2-9232-8bd4feaaff58–0.response’.

Afgelopen nacht is door nog niet-onderzochte oorzaak de schijf met versleutelde cachebestanden volgelopen. Dit is inmiddels opgelost.

Deze foutmelding kan zich ook manifesteren als:

OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
An internal error ‘BE3BF3’ occurred.
Please contact your supplier.
(itgenclr004, cc5044d9-04df-4aea-8a52-0a03648c16a0)

Of op Azure Data Factory als:

ErrorCode=ODataFailedClientCreation
'Type=Microsoft.DataTransfer.Common.Shared.HybridDeliveryException
Message=Failed to create odata connection to RequestUrl.
Source=Microsoft.DataTransfer.Runtime.ODataConnector
'‘Type=System.Threading.Tasks.TaskCanceledException,Message=A task was canceled.,Source=mscorlib,’

Of op Valuta Tools als:

itgenpxy091: itgenclr023, 08bddd36-fbee-4c7c-9b44-e896c2c76e48

Gelieve nogmaals te proberen.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Gegevensdownload geannuleerd

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.