Foutmelding itgensay001: The index position 9 is not in use. The last index used is 5

Ik krijg de volgende foutmelding:

itgensay001: The index position 9 is not in use. The last index used is 5.
Message ID: 634cac45-f2f8-4f86-8a82-84c4f5e43a9c
Occurred (UTC): 4-8-2023 08:30:50

  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
  at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
  at Invantive.Data.SparseArray.DB(GlobalState , ExecutionOptions , Int32 )
  at Invantive.Data.SparseArray.get_Item(Int32 position)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.DescribeTabData.WJI(Object , CellDataRequestedEventArgs )
  at Infragistics.Win.UltraWinDataSource.UltraDataSource.OnCellDataRequested(CellDataRequestedEventArgs e)
  at Infragistics.Win.UltraWinDataSource.UltraDataSource.FireEvent(DataSourceEventIds id, EventArgs e)
  at Infragistics.Win.UltraWinDataSource.UltraDataRow.GetCellValue(UltraDataColumn column, Boolean throwInvalidColumnException, Boolean fireCellDataRequestedEvent, Boolean validateColumn)
  at Infragistics.Win.UltraWinDataSource.UltraDataColumnPropertyDescriptor.GetValue(Object component)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridRow.GetCellValue(UltraGridColumn column)
  at Infragistics.Win.EmbeddableEditorBase.GetDataFilteredDestinationValue(ConversionDirection direction, EmbeddableEditorOwnerBase owner, Object ownerContext)
  at Infragistics.Win.EmbeddableEditorBase.GetTextSizeOfValue(EmbeddableEditorOwnerBase owner, Object ownerContext, Boolean allowMultiline, Int32 maxWidth, Boolean isTooltip)
  at Infragistics.Win.EditorWithText.InternalGetSize(EmbeddableEditorOwnerBase owner, Object ownerContext, Boolean valueOnly, Boolean full, Boolean includeBorders, Int32 maxTextWidth, Boolean allowMultiline, Boolean includeOwnerPadding, Boolean isTooltip)
  at Infragistics.Win.EditorWithText.GetSize(EditorSizeInfo& sizeInfo)
  at Infragistics.Win.EmbeddableEditorBase.GetSize(EmbeddableEditorOwnerBase owner, Object ownerContext, Boolean valueOnly, Boolean full, Boolean borders, Int32 maxTextWidth, Int32 height)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridColumn.CalculateCellTextWidth(UltraGridRow row, Graphics gr, StringFormat stringFormat, Int32 maxColWidth)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridColumn.CalculateMaxCellTextWidth(Int32 maxColWidth, RowsCollection rows, Int32 nRows, Int32 maxRowsCollections, AutoResizeColumnWidthOptions options)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridColumn.PerformAutoResizeHelper(RowsCollection rows, Int32 nRows, Boolean applyWidth, AutoResizeColumnWidthOptions options, Int32 maxRowsCollections)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridColumn.PerformAutoResize(PerformAutoSizeType autoSizeType, AutoResizeColumnWidthOptions autoResizeColumnWidthOptions)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridBand.PerformAutoResizeHelper(Boolean sizeHiddenColumns, PerformAutoSizeType autoSizeType, AutoResizeColumnWidthOptions autoResizeColumnWithOptions)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.PerformAutoResizeHelper(Boolean sizeHiddenColumns, PerformAutoSizeType autoSizeType, AutoResizeColumnWidthOptions autoResizeColumnWidthOptions)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.UltraGridExtensionMethods.DM(Object , InitializeLayoutEventArgs )
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventHandler.Invoke(Object sender, InitializeLayoutEventArgs e)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid.OnInitializeLayout(InitializeLayoutEventArgs e)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid.FireEvent(GridEventIds id, EventArgs e)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ApplyLoadedBands()
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ListManagerUpdated(BindingManagerBase bindingManager)
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridLayout.ListManagerUpdated()
  at Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGridBase.Set_ListManager(Object newDataSource, String newDataMember)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.DescribeTabData.LU.I()
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
  at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
  at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
  at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.TabControl.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
  at System.Windows.Window.ShowHelper(Object booleanBox)
  at System.Windows.Window.ShowDialog()
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.RibbonWindowBase`1.ShowDialog()
  at Invantive.Producer.QueryTool.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
  at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
  at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(Object obj)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
  at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
  at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
  at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
  at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
  at Invantive.Producer.QueryTool.App.Main()
  at Invantive.Data.SparseArray.DB(GlobalState , ExecutionOptions , Int32 )
  at Invantive.Data.SparseArray.get_Item(Int32 position)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.DescribeTabData.WJI(Object , CellDataRequestedEventArgs ) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\DetailsBase.cs:line 453

Dit lijkt een technische fout te zijn. We gaan proberen het op te lossen, maar daarvoor hebben we wat meer informatie nodig.

 • Welk platform heeft u gekoppeld? Bijvoorbeeld Exact Online, Teamleader, etc.
 • Welke tabellen geven deze foutmelding? Treed het probleem op bij een specifieke SQL query?

Dit betreft een koppeling met Teamleader. Het speelt niet op specifieke tabellen. Ik heb geprobeerd om een aantal tabellen in te laden, onder andere CompaniesAll en kreeg deze foutmelding.

Helaas hebben we het probleem niet kunnen reproduceren. Mogelijk is het probleem al opgelost in een recentere versie van de Query Tool. Zou u de laatste versie willen installeren vanaf Invantive Query Tool 22.0.709 | Release Notes en kijken of de queries dan wel werken?

Ik heb het probleem opgelost door vanuit PowerBI rechtstreeks te connecten met behulp van de OData-koppeling. Zodra ik in de gelegenheid ben zal ik de tool updaten.

Is het probleem nog opgetreden na upgrade van de tool?

Ik gebruik de tool niet meer: wij zijn overgestapt op de odata-koppeling rechtstreeks vanuit PowerBI via Invantive Cloud.

Dank voor update!

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.