Gripp - Hours tabel ververst langzaam op powerbi.com t.o.v. Power BI Desktop

Ik ervaar dat het lang duurt om data op te halen uit Gripp. Het is intussen bekend dat dit komt door een gelimiteerd en/of trage API vanuit de softwareleverancier. Echter, loop ik tegen een Timeout-probleem bij het refreshen van de dataset op powerbi.com.

Wanneer ik op een lokale PC op power BI desktop de Refresh uitvoer is de refresh in ongeveer 30 tot 60 minuten voltooid. Dit komt door een grote Hours tabel (100.000+ rijen). Wanneer ik vervolgens het dashboard publiceer naar powerbi.com, en laat refreshen middels een automatische refresh krijg ik de onderstaande foutmelding. Hoe kan het zijn dat de refresh lokaal 30 tot 60 minuten duurt, en online langer dan 2 uur?

Ik heb de query al geoptimaliseerd middels een verlengde time-out optie in Power BI. Zie hieronder.

let
    Source = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/{datacontainer}/odata4", null, [Implementation="2.0", Timeout=#duration(0,4,0,0)]),
    #"GrippCrm.DEFAULT.Hours@grp_table" = Source{[Name="GrippCrm.DEFAULT.Hours@grp",Signature="table"]}[Data],
// Etc.....

Een vergelijkbaar probleem is genoemd in het ondertaande topic.

Het is lastige te bepalen waarom de PowerBI.com als consumer langzamer draait dan vanaf Power BI Desktop. Naast dat Microsoft zelf bepaalt hoeveel rekenkracht en netwerkcapaciteit aan PowerBI.com wordt toegewezen, kan ook een factor zijn dat de Gripp API een limiet kent qua aantal API calls. Tegen meerprijs kunnen extra API-calls aangeschaft worden.

Door het opgeven van filterstappen / where-clauses kan het datavolume beperkt worden, waardoor in het ideale geval de verwerkingstijd lineair korter wordt.

Mogelijkerwijs dat in het scherm Sessie I/O’s of via SystemPartitions@Datadictionary of SessionIOs@DataDictionary meer context te bepalen is. Bij SessionIOs@DataDictionary op Gripp CRM zullen eventueel doorgestuurde filters (“server-side filtering”) zichtbaar zijn als “Public Query Parameter”. In Invantive Bridge Online Monitoring is query folding zichtbaar.

Mocht het problematisch zijn, dan is advies om via een kort consult ondersteuning te zoeken.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.