Historische voorraad per dag Exact Online

Hebben jullie tips om de historische voorraadhoogte per dag te bepalen mbv de API’s?

Mijn idee zou zijn via de Transaction-lines en dan de regels met journalcode ‘Artikeltransacties’ eruit filteren. Mbv de huidige voorraad kan je dan terugrekenen wat de voorraad was op een bepaalde dag.

Of maak ik het te ingewikkeld en is er een endpoint dat de voorraadhoogte (+evt waarde) per dag teruggeeft?

Iemand tips?

Advies is om de module gmr-eol-stock-transactions te bekijken op Get My Report qua toepasbaarheid:

Deze module werkt grofweg op de beschreven wijze, waarbij de huidige voorraad teruggerekend kan worden naar historische voorraadhoogte door de transacties “terug” te draaien.

De historische voorraad wordt zo afgeleid per dag voor alle administraties in de Exact Online omgeving. De module kan gebruikt worden voor afstemmen logistiek en het optimaliseren van de voorraadhoogte om “nee”-verkopen tegen te gaan terwijl het beslag van de voorraad op het werkkapitaal zo klein mogelijk blijft.

Let op: “op voorraad” wijzigen van een artikel

Merk op dat Exact Online met voorraadcorrecties en omzettingen tussen wel/niet voorraadhoudend van artikelen in het verleden niet altijd tot de juiste uitkomsten komt. Dit is tot op heden wel altijd verklaarbaar gebleken door te kijken naar wat er met een artikel is gebeurd en hoe Exact Online hiermee omging toen. De module houdt rekening met verwerkte telling van de voorraad, maar een voorraad telling is incidenteel ook wel eens incorrect gebleken in combinatie met wisselen van een artikel tussen wel/niet op voorraad.

Is dit wat gezocht wordt?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.