In cellen met Invantive formules staat #N/B of #N/A in plaats van de waarde

In de velden in Excel waar een Invantive formule staat voor de balanssaldi uit Exact Online staat #N/B (Engels: #N/A):

image

De uitkomst van een formule verschijnt wel als ik in de cel ga staan, op F2 druk en op ENTER.

Hoe kan ik hier in 1x voor alle velden weer de uitkomsten te zien krijgen?

Soms pikt Excel niet automatisch de hint op dat er nog iets berekend moet worden.

Je kunt herberekenen forceren door te kiezen voor “Recalculate All”. De bijbehorende toetsencombinatie is: CTRL + Alt + F9.

Een totaaloverzicht van oplossingen bij #N/B en/of #N/A is te vinden in Hoe los ik een #N/B of #N/A op in Invantive Control for Excel?.