In welke tabel vind ik de velden 'vormkenmerken - vorm', 'vormkenmerken - gewicht' en 'vormkenmerken - eenheid' die je per artikel kunt registreren in Exact Online - Productie

Klant werkt met productie en heeft de mogelijkheid om bij artikelen het veld ‘vormkenmerken’ te registreren. Wanneer je hier uit een keuzeveld hebt gekozen, verschijnen er vijf extra velden, namelijk vormkenmerk, 1, gewicht per, gewicht en eenheid. Deze velden zijn dan zichtbaar via ‘bewerken’.
Aangezien deze velden niet via XML-CSV-import bijgewerkt kunnenworden, wil ik deze velden via een update query vastleggen. Maar ik heb in alle mogelijke items-tabellen en ook in manufacturing-tabellen gezocht, maar ik kan de vijf betreffende velden niet terug vinden.

Het betreft dus de velden:

 • Vormkenmerken - Vorm
 • Vormkenmerken - 1
 • Gewicht - Gewicht per
 • Gewicht - Gewicht
 • Gewicht - Eenheid

Weet iemand in welke tabel ik deze velden terug kan vinden?

Dit is een complexere dan ik dacht.

In de browser Google Chrome kun je met context-menu “Inspecteren” of via F12 de onderliggende HTML-bekijken:

Het blijft gokken maar een van de velden zou WeightFactor kunnen heten en vallen onder de groep ShapeCharacteristics.

Er is niet vlot iets te vinden met doorzoeken van Exact Online datamodel op:

In de eExact-XML.xsd is wel terug te vinden:

<xsd:element name="ShapeCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xsd:complexType>
 <xsd:choice>
  <xsd:element name="Bar" type="BarShape" />
  <xsd:element name="Sheet" type="SheetShape" />
  <xsd:element name="CoilWireLength" type="CoilWireLengthShape" />
  <xsd:element name="CoilWireWeight" type="CoilWireWeightShape" />
  <xsd:element name="Volume" type="VolumeShape" />
 </xsd:choice>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>

Dit element lijkt er al sinds 2015 in te zitten, maar er is geen gebruik te vinden. Wel bevat de Invantive Exact Online XML driver een paar uitzonderingen voor dit element binnen de context van meerdere financiële transactiesoorten zoals:

/eExact/GLTransactions/GLTransaction/GLTransactionLine/Item/ShapeCharacteristics

Dit geeft een hint dat ShapeCharacteristics ondanks ontbreken van gebruik van de definitie wel voorkomt.

Een XML-export van een artikel met vormkenmerken levert op:

...
</Statistical>
<ShapeCharacteristics>
 <Bar>
 <StockToDimensionRatio>
  <Quantity>1</Quantity>
  <CalculatorUOM>kg</CalculatorUOM>
 </StockToDimensionRatio>
 <Measurements>
  <MeasurementUnit>km</MeasurementUnit>
  <Length>4</Length>
  <BarEnd>5</BarEnd>
 </Measurements>
 <Weights>
  <WeightPer>km</WeightPer>
  <Weight>2</Weight>
  <WeightUOM>mg</WeightUOM>
 </Weights>
 <CalculatedUnits>
  <Weight>mg</Weight>
  <Length>km</Length>
  <WholeBars>1</WholeBars>
  <WholePiecesPerBar>1</WholePiecesPerBar>
 </CalculatedUnits>
 </Bar>
</ShapeCharacteristics>
<ItemPrice type="1" leading="I">
...

Blijkbaar betreft dit een reeks van velden waarbij vergeten is om die op te nemen in de xsd net zoals de kostprijs recent (Missing data field "CostPrice" in ExactOnlineXML.. SalesOrderLines).

Helaas is het erg arbeidsintensief en tijdrovend om met Exact Support hierover in contact te gaan en de xsd te laten corrigeren. De XML-API wordt qua documentatie niet echt goed bijgehouden. De persoon die productie begeleidt binnen Exact zal ik wel via een direct mailtje informeren van dit hiaat.

Advies is om een query te schrijven met NativeScalarRequests en xmltable. Het uploaden kan dan via UploadXMLTopics. Mocht de kennis hierover nog niet aanwezig zijn, dan raad ik aan om hiervoor een kort consult te boeken.

Voorbeelden UploadXMLTopics:

Startpunt voor NativePlatformScalarRequests:

Startpunt voor xmltable:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.