Tabellen met voorraadposities in Exact Online

Klant wil graag inzicht in Voorraadposities (zie bijgevoegd screenshot) en moet hiervoor een tabel ophalen uit Exact Online via de Invantive Cloud. Welke tabel(len) hebben we hiervoor nodig? We hebben gezocht in het datamodel maar komen er zo gauw niet uit. Ons vermoeden is dat we de ItemWarehouses en WarehouseItems tabellen nodig hebben.

Bijkomend probleem is dat we bij die tweede een foutmelding krijgen:

itgenoda061
Een interne fout is opgetreden van de soort ‘DDC4AB’.
Neem contact op met uw leverancier.

Zouden jullie ons kunnen helpen bij de tabellen?

De huidige en geplande in/uitstroom van artikelen in Exact Online is te vinden in:

Mocht ook de locatie nodig zijn, dan kan voorgaande tabel gecombineerd worden met:

Voor historische voorraadposities is er een meer geavanceerde logica nodig.