Invantive Cloud preventieve maatregelen zoals intrusion detection

Ik heb een aanvullende vraag over de beveiliging van Invantive Cloud. Het betreft in mijn geval voor een koppeling met Exact Online en Invantive Cloud t.b.v. het creëren Power BI-rapportages.

Zijn er voor de Invantive Cloud omgeving intrusion detection en/of preventiemaatregelen om technische kwetsbaarheden of hackerspogingen te voorkomen en detecteren? Kan er globaal beschreven worden met welke methoden? (bijvoorbeeld kwetsbaarheidsscans, monitoring)?

De algemene openbare beveiliginsstructuur staat beschreven in Invantive Cloud Structuur. De service area staat beschreven in Service area for Invantive products.

Daarnaast zijn er maatregelen van preventieve en reactieve aard op verschillende abstractieniveau’s om (mogelijk) misbruik te detecteren en/of te meten.

Gezien de risico’s die verbonden zijn aan het bekend zijn van deze maatregelen in detail of op hoofdlijnen worden ze niet geopenbaard. Deze maatregelen behelsen inderdaad zaken zoals intrusion detection en monitoring.