Invantive Control for Exact Online, data analyse Openstaande verkoopfacturen toevoegen Notities

Bij onze organisatie zijn we een simpel PowerBI dashboard aan het opzetten waarin we aangeven welke achterstallige verkoopfacturen er zijn. Hiervan halen we het Exact Online data analyse rapport ‘Openstaande Verkoopfacturen’ over. Dit voorkomt dat we hapsnap informatie moeten leveren aan het management.

Met het huidige rapport kan echter geen inzicht in de reden en reeds genomen acties op een bepaalde verkoopfactuur worden aangegeven, tenzij we dit in een aparte registratie bij houden zodat het weer aan het PowerBI dashboard gekoppeld kan worden.

We kunnen bij Exact Online per verkoopfactuur een notitie ingeven. Kunnen we dit veld ook aan de data analyse toevoegen dat we een meer compleet rapport kunnen genereren?

Om ons onbekende redenen is er tot dusver geen (of hoogstens heel beperkt) ondersteuning op de Exact Online API’s op dit soort proceselementen door Exact. De connector kan het dus ook niet aanbieden.

Advies is om dit als idee aan te dragen bij Exact. Hiervoor is er een sectie “Ideas” op support.exactonline.com.

Mogelijk gerelateerd:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Update 8 september 2023

Ook na actualisatie met de 12 nieuwe Exact Online-tabellen blijkt dat er nog geen tabel is om de notities bij openstaande facturen via de API op te halen. Dit blijft de momenteel meestgehoorde wens op de Exact Online API’s.