Invantive Data Hub (20.0.142-PROD+1737)

Op 16/2 heb ik voor trickle loading versie

Invantive Data Hub (20.0.142-PROD+1737)

in gebruik genomen.
Het proces start om 21:00 uur 's avonds. Als ik nu in de logfile kijk dan lijkt het alsof er niets gebeurd is.
De laatste regels in de logfile zijn:

2021-02-17 20:01:37.649 Information itgendhb124: local show message "Refresh Data Replicator."
2021-02-17 20:01:37.649 Information itgendhb044: Run SQL statement: --
-- Update all loaded table partitions.
--
-- alter persistent cache purge obsolete table partition versions
--
alter persistent cache force refresh

daarnaast heb ik wel de tracing mee lopen waaruit blijkt dat er toch nog wel iets loopt.
De laatste regels bij het aanmaken van dit topic zijn:

09:30:21.70137-0-4: 09:30:21.70137-WPF-Run-d2bf1393-0cc0-4831-89f1-9987729281ca-1: 1.125 ms for 88 rows: 'Execute SQL action delete top(88) [INVANTIVE-EOL].dbo.dcd_nmr4a where ( tpn_id$ in (@i1tpn_id$) )'.
--- TIME-BASED FLUSH OF TRACE CACHE WITH 16.427 UNFLUSHED CHARACTERS WHICH HAVE BEEN FLUSHED NOW DIRECTLY BEFORE THIS TEXT. ---

De tijdstippen die in de logging genoemd worden zijn een uur vroeger dan de werkelijke tijd, derhalve blijkt dat er wel iets loopt, maar dat het proces in deze versie verschrikkelijk lang loopt.

In eerdere versies duurde het trickle loading-proces ongeveer een uur of 5 tot 6. Gisteren en vandaag loopt het proces al ruim 13 uren.

Dit leidt tot onvolledige informatie op ons klanten portaal en logischer wijze ook tot irritaties.

Wat is hier aan te doen?