Replicatie duurt langer dan voorheen

Op 16 februari heb ik voor trickle loading Data Replicator versie

Invantive Data Hub (20.0.142-PROD+1737)

in gebruik genomen.
Het proces start om 21:00 uur 's avonds. Als ik nu in de logfile kijk dan lijkt het alsof er niets gebeurd is. De laatste regels in de logfile zijn:

2021-02-17 20:01:37.649 Information itgendhb124: local show message "Refresh Data Replicator."
2021-02-17 20:01:37.649 Information itgendhb044: Run SQL statement: --
-- Update all loaded table partitions.
--
-- alter persistent cache purge obsolete table partition versions
--
alter persistent cache force refresh

Daarnaast heb ik wel de tracing mee lopen waaruit blijkt dat er toch nog wel iets loopt.

De laatste regels op dit moment zijn:

09:30:21.70137-0-4: 09:30:21.70137-WPF-Run-d2bf1393-0cc0-4831-89f1-9987729281ca-1: 1.125 ms for 88 rows: 'Execute SQL action delete top(88) [INVANTIVE-EOL].dbo.dcd_nmr4a where ( tpn_id$ in (@i1tpn_id$) )'.
--- TIME-BASED FLUSH OF TRACE CACHE WITH 16.427 UNFLUSHED CHARACTERS WHICH HAVE BEEN FLUSHED NOW DIRECTLY BEFORE THIS TEXT. ---

De tijdstippen die in de logging genoemd worden zijn een uur vroeger dan de werkelijke tijd, derhalve blijkt dat er wel iets loopt. Maar het proces loopt in deze versie verschrikkelijk lang.

In eerdere versies duurde het trickle loading-proces ongeveer een uur of 5 tot 6. Gisteren en vandaag loopt het proces al ruim 13 uren.

Dit leidt tot onvolledige informatie op ons klanten portaal en logischer wijze ook tot irritaties.

Wat is hier aan te doen?

Op basis van de trace is niet zo goed te beoordelen. Wel is bekend dat het Exact Online ecosysteem qua API’s door zijn hoeven aan het zakken is. We meten dagelijks 503 errors, waarbij Exact Online zo langzaam reageert dat er timeouts in de proxies optreden. Exact is bezig met correctieve acties.

Maar dat hoeft niet de oorzaak te zijn. Qua verschillen veroorzaakt door de kleine versiestap verwacht ik minimale tot geen impact om 20.0 in maintenance mode is (geen change, alleen bug fixes). Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn.

Enkele links over het optimaliseren:

Daarnaast raad ik je aan om niet alleen in de trace te kijken, maar ook naar het tussenliggende loggingniveau tussen UI en trace in dc_event_log@DataCache (vanuit Invantive SQL) cq. dc_event_log_r in de achterliggende database (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle).

Ook is in dc_table_partition_versions zichtbaar hoe lang het laden voorheen duurde per versie, tabel en per administratie (“partitie” in Invantive terminologie).

Mocht het dan nog steeds niet lukken, dan raad ik aan om een kort consult te boeken van 30 minuten.