Itgenboe027 bij query op Bridge Online database

Bij een query via Invantive Query Tool op Invantive Bridge Online met een Exact Online-database, zoals:

select *
from   [IncrementalLoadStatistics@eol]
where  TableNameRequested = 'ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental'
and    StatusPartitionCode = 123456
and    DeletedRowIDs like '%710acff0-2d9e-4dc7-90bd-57876d1a787e%'

treedt een itgenboe027 melding op bij gebruik van OData op Invantive Bridge Online.

Dit lijkt een breder probleem. De bijbehorende URL is:

https://bridge-online.cloud/acme/odata4/ExactOnlineDataDictionary.DataDictionary.IncrementalLoadStatistics@eol?$filter=TableNameRequested%20eq%20'ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental'%20and%20contains('710acff0-2d9e-4dc7-90bd-57876d1a787e',DeletedRowIDs)%20and%20StatusPartitionCode%20eq%20'123456'

De tekst bij de foutcode is:

Unexpected expression. Type 'Microsoft.OData.UriParser.SingleValueFunctionCallNode', value 'Microsoft.OData.UriParser.SingleValueFunctionCallNode'.

Is het mogelijk om de contains te implementeren? Of om het Invantive Query Tool geen contains meer te laten gebruiken?