Itgenboe307: Het downloaden van de gegevens werd na 2 seconden geannuleerd, bijvoorbeeld doordat de gebruiker in een browser wegnavigeerde

Het inladen van data uit ExactOnlineREST.CRM.Accounts@eol via Invantive Bridge - OData in Excel levert de volgende fout op:

OData:
Aanvraag mislukt:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
499
Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na , bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
itgenboe242

Dit betreft een verbinding met een Exact Online licentie uit Frankrijk

Voor de configuratie binnen Invantive Cloud werd er gewerkt met een een app die geregistreerd werd bij Exact.

Via de browser wordt dezelfde fout verkregen:

{"error":{"code":"itgenboe307","message":"Het downloaden van de gegevens werd na 2 seconden geannuleerd, bijvoorbeeld doordat de gebruiker in een browser wegnavigeerde. (itgenboe307, d1ec1624-0f21-4732-a507-164240d564bc)","target":null,"details":[{"code":"d1ec1624-0f21-4732-a507-164240d564bc","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

Wat is de oorzaak van deze foutmelding?

Queries binnen de SQL editor in Invantive Cloud lukken zonder fout.

De beschreven melding treedt op als de verbinding van de HTTP client gestopt wordt. Dit hoort normaliter alleen te gebeuren als de gebruiker van scherm wisselt.

Dit probleem met bijbehorende HTTP statuscode 499 lijkt op 6 juni een orde van grootte vaker op te treden. Er is nog geen duidelijkheid waardoor dit veroorzaakt wordt. De gehanteerde criteria zijn:

  • verzoek eindigt met HTTP-status 499,
  • afkomstig van PowerBI.com,
  • duurde korter dan 15 seconden.

Advies is om nogmaals de download te proberen. Indien het probleem blijft, gelieve dan een antwoord achter te laten. Gelieve in het antwoord de URL en het tijdstip te vermelden (in UTC).

Terzijde: advies is om AccountsIncremental te gebruiken in plaats van Accounts; deze is circa 25x sneller met dit volume.

Het vernieuwen van volgende tabellen lukt op dit moment zonder foutmelding:

  • ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol
  • ExactOnlineREST.Financial.ReceivablesList@eol

Dank. Mocht probleem zich opnieuw voordoen, dan gaarne topic aanvullen met tijdstip en tabelnaam.

Het probleem lijkt zich vaker voor te doen. Een incident is geregistreerd op:

Het incident en dit topic zullen primair bijgewerkt worden.

Een verbetering is op 3 maart 2023 in productie genomen waardoor (als deze juist werkt) een voorgaande afgebroken download op een kritisch moment niet meer automatisch alle volgende downloads annuleert met HTTP status 499.

Mocht onverhoopt toch nog een keer elke download meteen eindigen met HTTP status 499, gelieve dan een antwoord toe te voegen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.