De externe server heeft een fout geretourneerd: (499). itgenboe242

Bij het downloaden van alle transacties krijg ik telkens dezelfde foutmelding:

OData:
Aanvraag mislukt:
De externe server heeft een fout geretourneerd: (499).
Het downloaden van gegevens werd geannuleerd na , bijvoorbeeld doordat de gebruiker wegnavigeerde in de gebruikersinterface.
(itgenboe242, 134a0e63-7dd1-4886-ac88-3c3762d7f359)

Hoe kan ik dit oplossen?

Deze foutmelding treedt incidenteel op doordat een eerdere download van dezelfde gebruiker met een foutmelding eindigde.

Een analyse loopt om de oorzaak structureel te achterhalen en weg te nemen, zodat een afgebroken download ook incidenteel niet meer alle volgende downloads tot falen dwingt.

Advies is om bij foutmeldingen altijd te kijken op Invantive Bridge Online Monitoring; de Power BI-meldingen zijn meestal onbruikbaar. Zie ook Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring.

Om het incident op te lossen zal de webserver herstart worden voor deze user. Daarna zal het weer werken naar verwachting.

Vergelijkbare problemen:

Wij hebben in onze rapportages hetzelfde probleem. Is het herstarten van de webserver iets dat wij zelf kunnen doen? Zo nee, kan dat voor ons worden gedaan?

Dit onderdeel kan helaas niet zelf herstart worden. Een herstart is inmiddels uitgevoerd. Aan een structurele oplossing wordt gewerkt.

Een verbetering is in productie genomen op 3 maart 2023 waardoor als deze juist werkt een voorgaande afgebroken download op een kritisch moment niet meer automatisch alle volgende downloads annuleert met HTTP status 499.

Mocht onverhoopt toch nog een keer elke download meteen eindigen met HTTP status 499, gelieve dan een antwoord toe te voegen.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.