Itgenboe242 melding bij verbinding met JIRA error code (HTTP 499)

Failed to save modifications to the server. Error returned: '

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 2bf76d3e-e25a-4eea-9c34-9d7deecb3545)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 694d598c-1ba7-4860-bd3c-e30fdc12525e)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 67e2aed5-87b8-4768-afdb-be15a61a3b8c)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 396a6ef0-32b5-4f8c-90f8-f682726ce37c)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 057ff844-df34-4ecb-9b31-09ef8cf7ce2f)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 930af603-504d-4952-8feb-5631329d3011)). 

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Request failed: The remote server returned an error: (499). (The data download was cancelled after , such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface. (itgenboe242, 7babfc09-7d56-4d29-be66-40dc8db018b3)). 

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. '.

Deze foutmelding treedt incidenteel op doordat een eerdere download van dezelfde gebruiker met een foutmelding eindigde. Via de foutcode itgenboe242 is op de forums meer informatie hierover te vinden.

Een analyse loopt om de oorzaak structureel te achterhalen en weg te nemen, zodat een afgebroken download ook incidenteel niet meer volgende downloads tot falen dwingt.

Advies is om bij foutmeldingen altijd te kijken op Invantive Bridge Online Monitoring; de Power BI-meldingen zijn meestal onbruikbaar. Zie ook Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring.

Om het incident op te lossen zal de webserver herstart worden voor deze user. Daarna zal het weer werken naar verwachting.

Bedankt voor de hulp! Het werkt weer

1 Like

Een verbetering is op 3 maart 2023 in productie genomen waardoor (als deze juist werkt) een voorgaande afgebroken download op een kritisch moment niet meer automatisch alle volgende downloads annuleert met HTTP status 499.

Mocht onverhoopt toch nog een keer elke download meteen eindigen met HTTP status 499, gelieve dan een antwoord toe te voegen.