Itgenclr007 OutOfMemoryException bij XAF laden voor data replicatie in SQL Server

Bij het uitvoeren van de query op een XAF-bestand van 500 MB:

select count(*)
from   TransactionLines@xaf

krijg ik een System.OutofMemoryException:

Warning itgendhb173: Context: Invantive\Scripts\sql\XAF.sql: select count(*) from TransactionLines@xaf
Error itgenclr007: External error in Invantive Data Hub.
Exception of type ‘System.OutOfMemoryException’ was thrown.
System.OutOfMemoryException
ValidationException
at System.Text.StringBuilder.ToString()
at Invantive.Data.ResultSet.ContentAsJsonUnspecified(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, List `1 converters) at Invantive.Data.ResultSet.ContentAsJsonDataSet(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions) at Invantive.Data.ResultSet.ToJsonDataSet(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions) at Invantive.Data.Providers.DataCache.DataCacheProvider.SaveFactsOnDisk(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, DcTablePartitionVersion tablePartitionVersion, String diskCacheFileNamePath, ResultSet valueRows, Boolean compressFactsInDiskCache, Boolean encryptFactsInDiskCache) at Invantive.Data.P...tring actionSql, ParameterList parameters, String callSafeNameOverrule) at Invantive.Data.ActionProceduresBase.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters) at IDH.B.ProcessStatement(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String statement, ResultSet& resultSet, Action` 2 fetchMoreRows, Action `9 executeStatement, Boolean isInInteractiveMode, ScriptingLanguageNextStepSpecification& nextStepSpecification) at IDH.B.ProcessStatements(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Action` 2 fetchMoreRows, Action `9 executeStatement, IEnumerable` 1 statements, String sourceFileName, ScriptingLanguageNextStepSpecification& exitSpecification)

De OutOfMemoryException treedt op bij het wegschrijven naar disk van de feiten vanuit Invantive Data Replicator. Deze optie kan uitgeschakeld worden en heeft geen invloed op de werking van de XML Auditfile Financieel driver.

Uitleg is te vinden in Error itgendhb212: External error in Invantive Data Hub. (out of memory) - 4 van forums. Toevoeging van

beta-store-facts-on-disk=false

aan de Data Replicator connectionstring lost het probleem op. Meer details zijn te vinden op SQL Driver for Data Cache - Data Cache Data Model.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.