Itgenclr078 bij openen Odoo.sh database

Bij het openen van een Odoo.sh database via Invantive Cloud lukt het wel om deze te openen. Via de BETA van Bridge Online 22.1.146 treedt echter deze foutmelding op:

itgenclr078
Unexpected character encountered while parsing value: [. Path ‘result[10175].relation_field_id’, line 1, position 9802909. Ocorreu um erro desconhecido.

Met call stack:

Newtonsoft.Json.JsonReaderException at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.ReadAsBoolean()
at Newtonsoft.Json.JsonReader.ReadForType(JsonContract contract, Boolean hasConverter)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.PopulateObject(Object newObject, JsonReader reader, JsonObjectContract contract, JsonProperty member, String id)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.PopulateList(IList list, JsonReader reader, JsonArrayContract contract, JsonProperty containerProperty, String id)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateList(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, Object existingValue, String id)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.SetPropertyValue(JsonProperty property, JsonConverter propertyConverter, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerProperty, JsonReader reader, Object target)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.PopulateObject(Object newObject, JsonReader reader, JsonObjectContract contract, JsonProperty member, String id)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings)
at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonConverter[] converters)
at Invantive.Data.Providers.Odoo.OdooProvider.RegisterDataContainerMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IConnection connection, DataContainerMetadata dataContainerMetadata)

Een verbetering is doorgevoerd in release 22.1.148. Deze release zal op de BETA-site van Invantive Bridge Online in de loop van donderdag 9 maart 2023 beschikbaar komen. Zodra beschikbaar wordt dit antwoord bijgewerkt.

Op de BETA-site is release 22.1.148 in productie genomen. Het ophalen van de Odoo-metadata zou nu ook voor deze omgeving moeten werken.