Itgencmr077 foutmelding: "U heeft geen toegang tot Bedrijf 'cf-data-hub-db'

Bij het uitlezen van GeneralLedgerAccountMappingAccounts krijgen we sinds kort de volgende foutmelding:

itgencmr077
U heeft geen toegang tot Bedrijf 'cf-data-hub-db

cf-data-hub-db is een SQL Server-database.

Dit probleem treedt sinds kort op; voorheen werkte een query op GeneralLedgerAccountMappingAccounts zonder problemen.

Hoe kan ik dit oplossen?

De foutmelding treedt op indien aan de volgende combinatie is voldaan:

  • query op GeneralLedgerAccountMappingAccounts,
  • database bevat naast Twinfield nog een datacontainer met partities zoals SQL Server, Exact Online of NMBRS.

De oorzaak is een verbetering op de view GeneralLedgerAccountMappingAccounts voor het opzoeken van de vertaaltabel per Twinfield-administratie. Deze gebruikte SystemPartitions@DataDictionary. SystemPartitions@DataDictionary kan rijen bevatten voor andere drivers, ook als deze gebruikt wordt vanuit een driver-specifieke view.

In een nieuwe release is het gebruik van SystemPartitions@DataDictionary vervangen door de (nieuwe) PSQL-package dcr_metadata. In deze is een pipelined table function get_partitions opgenomen die voor uitsluitend de context van de data container dezelfde inhoud teruggeeft als SystemPartitions@DataDictionary.

Deze aanpassing is beschikbaar vanaf release 24.0.135. Naar verwachting zal deze release voor 15 april 2024 beschikbaar zijn op Invantive Cloud.

De foutmelding is nu veranderd naar onderstaande:

Is er een voorbeeld beschikbaar van hoe dit correct te doen op bijvoorbeeld de query:

select *
from Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd

Dit probleem is opgelost en zal in een volgende release worden meegenomen. Het is een gevolg van een eerdere bugfix die nodig was.

Is er bekend wanneer deze release wordt vrijgegeven in Invantive Cloud?

De servers zijn gisteravond (15 april 2024) bijgewerkt naar deze nieuwe release. Deze aanpassing moet er dus al in zitten.