Itgencmr077 (The remote server returned an error 500 you have no acces to Partitie

Bij het oproepen van data van een Exact Online administratie via PowerBI krijg ik deze foutmelding.
Het gaat hier om een toegevoegde admistratie en waarbij de administratie via de App-machtigigen in Exact-Online is toegevoegd.

Probleem lijkt niet te zitten in de toegang tot de administratie want via de SQL editor in IC kan ik wel data oproepen voor de specifieke administratie zonder foutmelding.

Hoe recent is de administratie toegevoegd qua toegangsrechten in Exact Online?

Omdat grote kantoren duizenden administraties hebben en het ophalen van de lijst soms lang duurt wordt de lijst van administraties onthouden. Dat kan duren tot 10 uur plus de duur van alle downloads mits niet langer onderbroken dan 30 minuten.

Het gaat hier om een omgeving met ongeveer ± 100 partities.
Toegang via app-machtigigen heb ik vanochtend om circa 10:00 uur ingesteld.

Bedoel je met de duur het verversen van de cache in Power BI of een wijziging in Invantive Cloud?

Ik zal het morgen nog eens proberen.

Onder voorbehoud dat de techneuten er niet zijn en het toch nog anders blijkt te zijn achteraf, is de tijd dat de lijst van Exact Online administraties onthouden wordt 10 uur, plus de duur.

Worst case scenario:

  • er is om 09:50 een verzoek vanuit Power BI gedaan voor de lijst van administraties, zeg 25.
  • om 10:00 zijn 100 administraties toegevoegd qua rechten voor de gebruiker en/of de app.
  • tot tenminste 19:50 blijven de 100 nieuwe administraties onzichtbaar en worden alleen de toegekende 25 gebruikt.
  • als om 19:45 een Power BI verzoek gedaan wordt, dan ziet die ook alleen de 25.
  • als het Power BI verzoek voor Exact data om 19:55 klaar is, dan begint de teller te lopen naar 30 minuten.
  • als om 20:05 nog een kort verzoek gedaan wordt, dan blijven de 25 administraties nog steeds in beeld.
  • als dan tot 20:35 geen verzoeken gedaan worden, dan verdwijnt de lijst van administraties uit het werkgeheugen.
  • een volgend verzoek om 20:45 zou dan 125 administraties kunnen benaderen.

Als het wenselijk is om sneller te kunnen wisselen, dan kan overwogen worden om alle administraties te koppelen en door zorgvuldig de divisies mee te geven in de queries de juiste te kiezen. Dit is op dit moment de enige praktische mogelijkheid om het te versnellen.

Excuses dat het zo verwarrend is; we worstelen er altijd mee om de grote verschillen tussen de doelgroepen die we bedienen van kleine zelfboekende ondernemer tot de top-30 kantoren goed te adresseren. Ik realiseer me dat ik deze werking op Invantive Cloud zelf voor jullie onvoldoende vind.

De werkwijze is helder, dan kan daar in het vervolg rekening mee worden gehouden.
Bedankt!

1 Like

Na overleg intern hebben we het algoritme aangepast voor het onthouden van de lijst van Exact Online administraties. Tot/met 20.1.393 was het vast 10 uur. Voortaan zouden toevoegingen en verwijderingen binnen 1 uur opgepikt moeten worden zonder dat het aanmelden langer duurt en nog steeds net zo vlot is als je bijvoorbeeld 4.500 administraties hebt.