Itgendci239: The data container has an invalid value 'UNSET'

Bij het uitvoeren van het statement:

SELECT /*+ ods(true, interval '1 seconds') */ count(*) 
from   ExactOnlineXML.XML.AROutstandingItems@eol

krijg ik een foutmelding:

itgendci239: The data container has an invalid value ‘UNSET’.
Bericht ID: d913a418-244a-413d-805d-67eaf8eb32c9
Opgetreden (UTC): 9/9/2021 9:09:41 AM

Deze foutmelding treedt niet op bij de tabellen uit de REST API.

De error treedt ook op bij in-memory tabellen die gerepliceerd worden:

SELECT /*+ ods(true, interval '1 seconds') */ count(*)
from   Employers@inmemorystorage

Hoe los ik dit op?

De error itgendci239 bij het repliceren van een Exact Online XML API-tabel is opgelost in versie 20.2.13 van Invantive Data Hub en Invantive Query Tool. Deze zijn te downloaden vanaf: