Itgendci239: The data container has an invalid value 'UNSET'

Bij het uitvoeren van het statement:

SELECT /*+ ods(true, interval '1 seconds') */ count(*) 
from   ExactOnlineXML.XML.AROutstandingItems@eol

krijg ik een foutmelding:

itgendci239: The data container has an invalid value ‘UNSET’.
Bericht ID: d913a418-244a-413d-805d-67eaf8eb32c9
Opgetreden (UTC): 9/9/2021 9:09:41 AM

Deze foutmelding treedt niet op bij de tabellen uit de REST API.

De error treedt ook op bij in-memory tabellen die gerepliceerd worden:

SELECT /*+ ods(true, interval '1 seconds') */ count(*)
from   Employers@inmemorystorage

Hoe los ik dit op?

De error itgendci239 bij het repliceren van een Exact Online XML API-tabel is opgelost in versie 20.2.13 van Invantive Data Hub en Invantive Query Tool. Deze zijn te downloaden vanaf:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.