Itgenect015: Closing headless Invantive.Producer.QueryEngine with exit code 5

Sinds gisteren krijgen wij mails toegestuurd met de melding:

* Text: Closing headless Invantive.Producer.QueryEngine with exit code 5.
* Read online: <link>
* Event: itgenect015
* Message UID: <UID>
* Occurrence Time (UTC): 2021-01-27 13:13:24

Daaronder onze omgeving en onze bedrijfsinfo.

Wat wil deze melding precies zeggen?

Foutdetectie

Bij het afsluiten van applicaties wordt in %USERPROFILE%\invantive\executionlog.xml de status van alle verwerkingen geregistreerd. Dit helpt bij het achteraf analyseren of een proces succesvol verlopen is. Dit geldt ook voor Data Hub.

Ook kan automatisch de trace naar bestand (via omgevingsvariabele INVANTIVE_TRACE_TO_FILE) of Amazon CloudWatch gestuurd worden en van daaruit in een DevOps-omgeving verwerkt.

Tenslotte zijn de resultaten ook terug te vinden in de Systeemberichten.

Fouten uit achtergrondjobs

Toch blijkt dat veel gebruikers het bewerkelijk vinden om fouten vanuit automatische Data Hub jobs te detecteren en correct te behandelen.

Daarom schakelen we voor geselecteerde gebruikers van Invantive Data Hub (inclusief Data Replicator) een automatische melding aan de licentiecoördinator in die verzonden wordt als een job eindigt met een foutcode. Deze groep van gebruikers wordt geleidelijk uitgebreid.

De melding wordt vanuit Invantive Customer Service verstuurd en heeft dezelfde bron als Systeemberichten in Invantive Cloud. We kunnen geen garantie afgeven dat er altijd een melding gestuurd wordt, maar de kans dat fouten vanuit Data Hub jobs gestart vanuit crontab of Task Scheduler langdurig onopgemerkt blijven neemt aanzienlijk af.

De volgende foutcodes worden meegenomen:

  • itgenect007: waarschuwing, headless (exitcode 1)
  • itgenect009: normale foutmelding, headless (exitcode 2)
  • itgenect011: systeemfout, headless (exitcode 3)
  • itgenect013: opstartfout, headless (exitcode 4)
  • itgenect015: fatale fout, headless (exitcode 5)
  • itgenect017: niet-afgehandelde fout, headless (exitcode 6)
  • itgenect019: schakel applicatie uit, headless (exitcode 7)
  • itgenect021: overige fouten, headless (overige exitcodes)

Voor foutmeldingen bij het draaien met scherm worden geen berichten gestuurd.

De foutcodes kunnen ook gebruikt worden in Outlook/Microsoft Exchange regels voor automatisch doorsturen.

Indien er wijzigingen nodig zijn aan de huidige instellingen, gelieve dat te melden via Invantive Support. Als de tekst beter kan, laat dan s.v.p. een reactie achter, liefst met een tekstvoorstel.