Itgeneor147 melding bij aanmelden op Get My Report

Als ik aanmeld op Get My Report, dan verschijnt uiteindelijk de URL:

https://app.get-my-report.com/eol/nl/token?returnUrl=

met daaronder de foutmelding:

itgeneor147, ea5abc32-…

zonder verdere toelichting.

Hoe kan ik me aanmelden op Get My Report?

De foutcode itgeneor147 is een interne error op de Exact Online driver van Invantive SQL. De eigenlijke tekst is:

itgeneor147: Missing division to determine features for.

De afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen geweest op Exact Online qua beveiligingsmodel.

Controleer dat tenminste 1 actieve Exact Online administratie van de abonnementhouder van de gebruiker waarmee aangemeld wordt bereikbaar is voor de app. Als het gaat om een accountancy abonnement, zorg dan dat er tenminste 1 interne administratie zichtbaar gemaakt wordt voor de app. Als het gaat om de administratie van een zelfboekende ondernemer, zorg dan dat een gebruiker gehanteerd wordt die binnen het abonnement van de ondernemer valt.

Tips voor het geven van toegang op meer Exact Online administraties (de zogenaamde “division scoping”) staan op Forbidden - User division is not within division scope (Itgeneor228 / itgenoda060) - #3 door forums.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.