Itgengpr012: Can not change active partitions to ... since the partition does not exist

Blijkbaar bestaat partition 60284EF niet en ik word verwezen naar een alternatief. maar hoe dit te activeren wordt niet uitgelegd.
Vervolgens vele andere meldingen, maar met name op Excel niveau bij de koppeling.
"Excel 00420 “class does not support Automation or does not support expected interface.”

Wat te doen nu?

itgengpr012
Can not change active partitions to … since the partition … does not exist.
Choose a set of only authorized and licensed partitions.
Suggested alternatives are: …, …

image

excel00430
Class does not support Automation or does not supported expected interface.

De itgengpr012 foutmelding wordt veroorzaakt doordat de software probeert een aantal partities te selecteren.

Te zien aan de naam van de partities (korte hexadecimale getallen) gaat dit om partities / mailboxen in de Outlook serviceprovider die - net zoals bijvoorbeeld DataDictionary - altijd actief is indien Outlook geopend staat.

Waarschijnlijk verwijst 602B4EF naar een mailbox die op dit moment niet meer beschikbaar is. Echter, in de instellingen heeft Invantive Control for Excel wel onthouden dat deze ooit geselecteerd was via “Alles selecteren” in het partitiekeuzemenu (de knop met het taartpuntdiagram).

Workaround en/of oplossing

Geadviseerde workaround is om voor het starten van Excel Microsoft Outlook te sluiten. Dan zal de Outlook-serviceprovider niet actief worden.

Een nettere oplossing voor deze melding is verwerkt in de laatste releases, te vinden op Invantive(R) Control for Excel 20.2.193 | Release Notes.

In de nettere oplossing worden niet-gevonden partities achterwege gelaten.