Itgenoda456: Unexpected '__next' token value bij `DivisionDocuments` (of itgenoda491)

Go to English version

Bij het uitlezen van de tabel DivisionDocuments als volgt:

select * 
from  DivisionDocuments(868056)

treedt de foutmelding op:

itgenoda456: Unexpected ‘__next’ token value.

Deze foutmelding is terecht. Onderwater geven de Exact Online API-servers het volgende antwoord terug:

{{
 "d": {
  "results": [
   {
    "__metadata": {
     "uri": "https://start.exactonline.nl/api/v1/868056/read/crm/Documents(guid'757800f5-d407-4ee2-9e6f-0041a76b63df')",
     "type": "Exact.Web.Api.Read.CRM.DocumentData"
    },
    "Account": "002f84a5-4ced-4fb7-a2e1-fc9c9ead065d",
    "Contact": null,
    "Attachments": {
     "__deferred": {
      "uri": "https://start.exactonline.nl/api/v1/868056/read/crm/Documents(guid'757800f5-d407-4ee2-9e6f-0041a76b63df')/Attachments"
     }
    },
    "Created": "2018-10-30T23:48:45.527Z",
    "Creator": "c08dc02d-4e3d-466a-82fd-10ecb348850c",
    "CreatorFullName": "Smoke",
    "DocumentDate": "2018-10-30T00:00:00Z",
    "DocumentViewUrl": "https://start.exactonline.nl/docs/DocViewContent.aspx?ID=757800f5-d407-4ee2-9e6f-0041a76b63df&_Division_=868056",
    "DocumentFolder": null,
    "Division": 868056,
    "HasEmptyBody": true,
    "HID": 1375,
    "ID": "757800f5-d407-4ee2-9e6f-0041a76b63df",
    "Modified": "2018-10-30T23:48:45.527Z",
    "Modifier": "c08dc02d-4e3d-466a-82fd-10ecb348850c",
    "Opportunity": null,
    "PurchaseInvoiceNumber": null,
    "PurchaseOrderNumber": null,
    "SalesInvoiceNumber": null,
    "SalesOrderNumber": 14,
    "Subject": "Verkooporder: 14",
    "Share": 1,
    "Type": 151,
    "TypeDescription": "Order note",
    "SendMethod": null,
    "Source": 31,
    "SourceDescription": "Sales order",
    "SharePointID": null
   },
... meer rijen ...
  ],
  "__next": {
   "error": {
    "code": "",
    "message": {
     "lang": "",
     "value": "A problem has occurred. The cause of this issue will be investigated as soon as possible."
    }
   }
  }
 }
}}

Een interne serverfout treedt op in Exact Online. Echter, de data is reeds geretourneerd. In het __next token waar een URL had moeten staan wordt een foutmelding gezet in JSON formaat. Deze tekst is een ongeldige URL en leidt daarom tot een terechte foutmelding.

De tekst “The cause of this issue will be investigated as soon as possible” is een beetje misleidend. Het is verstandig om aan te nemen dat het jaren kan duren tot het onderzoek start.

Advies is om andere tabellen te gebruiken zoals DocumentsBulk.

Nieuwe versies zullen specifiek hiervoor een itgenoda491 geven:

The next URL signals that a problem has occurred on the API server. The linked platformed indicates that the cause of the problem will be investigated as soon as possible.