Itgenrst007 op bedrijfsnaam bij Teamleader tabel ContactById

Bij het uitvoeren van een query op Teamleader krijg ik de volgende foutmelding:

itgenrst007:
De metadata van de kolommen ‘c_bedrijfsnaam’ van tabel ‘’ geven aan dat null-waardes niet mogen voorkomen, maar er is een null-waarde in rij #5.
Zorg ervoor dat de nullable-eigenschap in de metagegevens overeenkomt met de waarden. (added_at (DateTime/datetime): 05/19/2022 12:08:48, c_adgroup_1…r.eu/contact_detail.php?id=49d513dc-ec9a-0846-8e72-ec55034aa93f).
Zorg ervoor dat de nullable-eigenschap in de metagegevens overeenkomt met de waarden.

De query is:

select ctt.first_name
,      ctt.last_name
,      cttd.*
from   v2.contacts@tlr(updated_since => sysdate - 1) ctt
join   v2.contactbyid@tlr(ctt.id) cttd

Het veld “Bedrijfsnaam” is gedefinieerd als verplicht:

image

Hoe krijg ik dit werkend?

Dit probleem treedt niet op bij de V1-versie van Contacts:

select *
from v1flat.contactsall@tlr
limit 100

Het blijkt dat in de V1 custom field tabellen van Teamleader de velden altijd op niet-verplicht ingesteld worden, en dat bij V2 custom field tabellen de instelling uit Teamleader wordt overgenomen. Echter, als een custom field verplicht wordt gemaakt, dan zal Teamleader niet automatisch afdwingen dat de velden gevuld worden.

In de volgende versie die in de loop van de week in productie genomen zal worden, zullen ook in V2 custom fields altijd optioneel een waarde hebben.

Een nieuwe release is in productie genomen die dit probleem oplost.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.