Itgenrst009 melding bij ophalen Inkoopfacturen uit Snelstart

Bij het ophalen vanuit Snelstart van inkoopfacturen in Power BI treedt een foutmelding op:

itgenrst009
The column ‘factuurnummer’ in ‘’ can contain a text of at most 25 characters.
The value ‘550155 550157 550156 550158’ in row #10.365 exceeds the maximum length (27 characters).
Ensure that the value fits the maximum capacity of the column.

Ook met SQL treedt deze melding op:

select t.*
from  SnelStart.Handel.Inkoopfacturen@snr t

In sessie-I/O’s staat deze hyperlink als laatst gelezen URL:

https://b2bapi.snelstart.nl/v2/inkoopfacturen?$top=500&$skip=10000

Het daadwerkelijke antwoord vanuit de Snelstart-API is opgevraagd via:

insert 
into  SnelStart.Native.NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS
( url
)
values
( 'https://b2bapi.snelstart.nl/v2/inkoopfacturen?$top=500&$skip=10000'
)

Vervolgens zijn alle betrokken factuurnummers opgevraagd langer dan 25 tekens:

select jph.*
from  SnelStart.Native.NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS npt
join  jsontable
    ( '[*]'
     passing npt.result_text
     columns factuurnummer varchar2 path 'factuurnummer'
   ) jph
on  length(jph.factuurnummer) > 25

Er kwam inderdaad een factuurnummer van de inkoopboeking uit met als waarde “550155 550157 550156 550158”.

Is het een geldig factuurnummer?

In de Snelstart user interface is geprobeerd om een dergelijk lang factuurnummer in te voeren, maar dat kon niet:

doordat Snelstart bij Factuur/Bonnummer meldde:

Het bon- of factuurnummer is te lang.
Je kunt hier maximaal 25 karakters gebruiken.

Waarom de limiet van 25 tekens?

Volgens de technische documentatie van Snelstart is er inderdaad een limiet van 25 tekens:

Vervolg

Er zal contact gezocht worden met Snelstart Support om te kijken of de echte lengte uit de documentatie hoger hoort te zijn of dat de vastgelegde waarde incorrect is en gecorrigeerd dient te worden.

Het issue is geregistreerd in het Snelstart developers-portaal onder ID 63e13fa0cb0ef818b8667a8e.

De formele lengte van het veld blijkt inderdaad 25 tekens te zijn. Het betreft een datafout.

Advies vanuit Snelstart is om de betreffende inkoopboeking te openen en te wissen. Mocht de klant daar niet uit komen, dan geeft Snelstart API Support aan om contact op te nemen met de klantenservice van Snelstart. Verwijs hierbij naar het issue:

https://b2bapi-developer.snelstart.nl/Issues/63e13fa0cb0ef818b8667a8e