Itgenrst009 bij factuurnummer op SnelStart Inkoopfacturen

Bij het uitlezen van SnelStart inkoopfacturen treedt telkens de volgende fout op:

The column 'factuurnummer' in '' can contain a text of at most 25 characters. The value 'INV-FR-1161571895-2020-42653' in row #2,761 exceeds the maximum length (28 characters). Ensure that the value fits the maximum capacity of the column. (factuurnummer (String/string): INV-FR-1161571895-2020-42653, factuurBedrag (Decimal/decimal): 123, factuurDatum (DateTime/da...cimal/decimal): 0, relatie_id (Guid/guid): 456789, vervalDatum (DateTime/datetime): 10/21/2020 00:00:00)

The column 'factuurnummer' in '' can contain a text of at most 25 characters. The value 'INV-FR-1161571895-2020-42653' in row #2,761 exceeds the maximum length (28 characters). Ensure that the value fits the maximum capacity of the column.

Het SQL-statement is:

select t.*
from   SnelStart.Handel.Inkoopfacturen@snr t

De metadataspecificatie van SnelStart gaat uit van een maximale lengte van 25 posities.

Blijkbaar is het met SnelStart wel mogelijk om langere inhoud te gebruiken.

Een Invantive-specifieke afwijking is verwerkt in de programmatuur en zal naar verwachting voor het einde van de week in productie genomen zijn.

Een bugreport op de Open API 3 JSON is ingediend bij SnelStart voor een structurele correctie.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.