Itgenrst009 op Loket: The column 'ppt_payrollComponent_description' in '' can contain a text of at most 14 characters

De volgende foutmelding itgenrst009 treedt op bij het opvragen van salariscomponenten in een periode:

The column ‘ppt_payrollComponent_description’ in ‘’ can contain a text of at most 14 characters.
The value ‘ABCDEFG HIJ (NB)’ in row #489 exceeds the maximum length (17 characters).
Ensure that the value fits the maximum capacity of the column.

via de query:

select t.*
from   LoketNlRest.Views.EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents@lnr t

Hoe kan ik dit oplossen?

Dit betreft een verschil tussen de werkelijkheid en de specificaties van Loket. Een ticket #246985 is ingediend bij Loket met verzoek om dit te corrigeren.

Vanuit Loket is teruggekoppeld dat er een bug gevonden is in de werking. De daadwerkelijke limiet is 20 tekens in plaats van 14. Men gaat aan de slag om dit op te lossen in de programmatuur, maar het is niet te zeggen wanneer de Loket-developers hieraan toe komen.

Advies is om voorlopig de lange omschrijving aan te passen naar een tekst van maximaal 14 tekens.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.