Loket: Value exceeds the maximum length (column 'residentOf_value') - itgenrst009

Maken gebruik van Invantive Query Tool en Data Hub voor koppeling naar Loket. Bij ophalen van één van de velden kregen we foutmelding dat één of meerdere van de waarden meer karakters kent dan kan worden opgehaald:

the column […] can contain a text of most 50 characters […] the value exceeds the maximum length.

error

Gemeld bij Loket en zij hebben dit vervolgens aangepast in hun versie die afgelopen maandag zou uitkomen. Daarmee zou probleem zijn opgelost had ik verwacht.

Lopen helaas nog tegen zelfde probleem aan. Invantive lijkt deze versie nog niet te gebruiken. @guido.leenders stelde volgende voor:

‘’ Je kunt dit versnellen door deze map leeg te gooien: %USERPROFILE%\invantive\cache "

Ook gedaan maar werkt nog steeds niet.

Moeten we wachten op nieuwe versie Invantive? Of is er iets wat we kunnen doen om dit te versnellen?

Goede vraag. De nieuwe versie van metadata met de Loket tabellen wordt door hun zelf verspreid via de URL https://developer.loket.nl/swagger.json. De inhoud bevat helaas geen versienummer, maar als je kijkt via Google Chrome DevTools (F12), dan zie je:

image

Ik neem daarom voorlopig aan dat men de swagger bijgewerkt heeft.

Er staat het volgende keer 10x in:

"residentOf": {
 "type": "object",
 "format": "metadata",
 "nullable": true,
 "description": "Related to the fiscal country of residence of the employee. This might affect the calculation of any applicable loonheffingskortingen.\n",
 "properties": {
 "key": {
  "format": "int32",
  "example": 2,
  "readOnly": false,
  "nullable": false
 },
 "value": {
  "type": "string",
  "example": "Andere EU-lidstaat,EER-land,Zwitserland of BES-eilanden",
  "description": "Description of the type of document",
  "maxLength": 80,
  "readOnly": true,
  "nullable": false
 }

Maar de entry met een maxLength van 50 posities is weg. De release van Loket is dus succesvol geweest. Maar de gewenste nieuwe maximumlengte wordt niet opgepakt.

Standaard wordt de metadatadefinitie van Loket niet bij elke sessie opgehaald, maar 1x per dag of anders indien ingesteld via de Loket connectorattribuut swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec (Maximum acceptable age in seconds for use of Swagger specification data in the HTTP disk cache.).

Dit betekent dat een nieuwe Swagger versie vanaf dinsdag 24 november 15:13 GMT gebruikt had kunnen worden. Je kunt het verversen op een smerige manier forceren door de cache leeg te gooien; die staat normaliter onder %USERPROFILE%\invantive\cache\http\USER\shared\spec\Swagger\DEFAULT. En dat leeghalen is reeds gebeurd.

Op basis van de beschikbare informatie zou je nog de trace kunnen aanzetten en in de logfile kijken. De pakweg 20 regels rondom

Retrieved Open API specification from

zijn dan interessant en daar ben ik wel benieuwd naar.

En controleer nog even of het Query Tool wel tussentijds gesloten is geweest sinds de 24e. Alleen bij het openen van de database wordt de metadata bijgewerkt.

Bedankt voor duidelijke en uitgebreide reactie.

Oplossing was in dit specifieke geval verrassend simpel: afsluiten en opnieuw openen query tool.

1 Like