Itgenscr826 PowerBi does not refresh anymore

Ik krijg de volgende foutmelding.

Wat is hier de oplossing voor?

  • Fout in de gegevensbronDataSource.Error: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed: OData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (De datacontainer vereist een Bring Your Own App OAuth client ID. Registreer een aanvraag op ExactOnlineAll en verleng de autorisaties van de datacontainer met behulp van de verworven client ID van de nieuwe applicatie. (itgenscr826, 8560c72c-6706-43f9-bd4e-4a1a1f8b3c77)) OData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (De datacontainer vereist een Bring Your Own App OAuth client ID. Registreer een aanvraag op ExactOnlineAll en verleng de autorisaties van de datacontainer met behulp van de verworven client ID van de nieuwe applicatie. (itgenscr826, faf794d8-acc4-4f7f-be8b-d29042b4ed98)). DataSourceKind = OData. DataSourcePath = https://bridge-online.cloud/vogel-import-export-exact-online/odata4. . The exception was raised by the IDbCommand interface. Table: Financial GL accounts.
  • URI clusterWABI-WEST-EUROPE-D-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net
  • Activiteits-idec48cf8a-3098-4528-bf1a-0f6b5d78e5f2
  • Aanvraag-id0acf3277-836a-b3ec-52d2-af849a1d7adc
  • Tijd2023-03-27 11:54:18Z

De melding geeft aan dat er opnieuw geautoriseerd moet worden. Volg daarvoor de stappen zoals beschreven in dit topic: