Itgensdf040 Het model zal gesynchroniseerd worden met een andere feitendatabase dan de vorige keer

Bij het synchroniseren van een rekenmodel in Invantive Control for Excel kan de volgende melding optreden:

itgensdf040
Het model zal gesynchroniseerd worden met een andere feitendatabase dan de vorige keer.
Doorgaan kan de inhoud van het model en de database in gevaar brengen.
Wil je doorgaan?

Het betreft een waarschuwing zoals blijkt uit het gele driehoekje (een foutmelding heeft een rood kruis):

itgensdf040 waarschuwing

Achtergrond

Bij elk Invantive Control rekenmodel staat in de interne database het label van de feitendatabase waar de gegevens de laatste keer mee uitgewisseld zijn. Dit label is gelijk aan de zogenaamde “data container ID”.

De waarschuwing verschijnt als de huidige databaseverbinding een ander label van de feitendatabase heeft bij de synchronisatie dan bij de laatste synchronisatie. Met deze waarschuwing wordt de gebruiker geholpen om niet per abuis het spreadsheet te vullen met gegevens uit een verkeerde database. Dit draagt bij aan de AVG compliance, maar ook voor SAS70 en ISO2700[12] helpt dit.

De interne Invantive Control database (het zogenaamde “model”) wordt zichtbaar door in het lint “Modelleur” de “Ontwerpmodus” aan te zetten en te drukken op de knop “Bewerk”.

Het label van de feitendatabase staat bij de modelbewerker in het tabblad “Statistieken”. Als er nooit gegevens uitgewisseld zijn via synchronisatie staat er:

En bijvoorbeeld op een Exact Online omgeving staat er het land en het abonnementsnummer bij Exact zelf:

Label feitendatabase op Exact Online

Meer informatie over de achtergrond van de data container ID is te vinden in de Invantive SQL grammatica. Hier staat ook uitgelegd dat een datacontainer meerdere partities kan herbergen, zoals bijvoorbeeld talrijke administraties bij Twinfield of Exact Online, of verloonde bedrijven bij Loket.

Actie

De itgensdf040 waarschuwing wordt normaliter maar één keer gegeven: na synchronisatie wordt de nieuwe waarde voor het label van de feitendatabase onthouden.

De itgensdf040 waarschuwing kun je veilig bevestigen als het gaat om een voorbeeldrekenmodel dat afkomstig is van een consultant of Invantive; die zal het (hopelijk) ontwikkeld hebben tegen een testomgeving met per definitie een ander label.

Als het gaat om een rekenmodel dat al langere tijd in de organisatie gebruikt wordt, controleer dan zorgvuldig goed of de database gekozen is. Raadpleeg eventueel een andere gebruiker. Er zou tenslotte geen wisseling moeten plaatsvinden omdat het de bedoeling is dat het rekenmodel tegen een bepaalde database gedraaid wordt.

Notities

Merk op dat een feitendatabase een ander label kan krijgen indien een extra bron toegevoegd wordt. Een database kan in feite meerdere datacontainers bevatten, alhoewel dat met Invantive Control for Excel weinig voorkomt. Deze wijziging van het label hoort dan eenmalig te zijn.